En dröm blir verklighet

Under många år har Fornverkstan Ideell Förening haft verksamhet på Järnåldersgården. När ni besökt gården är det vi som befolkat den, berättat om huset, maten, hantverket, vapnen – på järnåldern.

I februari år köpte vi gården av Sveaskog. Vi fick även ett nyttjanderättsavtal för en del av området i anslutning till gården. (S Nu får vi möjligt att förverkliga en länge närd dröm - att utveckla Skäftekärr Arkeologiska Friluftsmuseum – ett museum som praktiskt visar hur människors liv såg ut på en gård under Järnåldern, Ölands Guldålder.

Men att realisera en dröm tar tid och kräver mycket hårt arbete. Därför är 2020 ett annorlunda år på gården

Skäftekärr Arkeologiska Friluftsmusem

2020 ett övergångsår

Största delen av året kommer hela området vara fritt tillgängligt så att ni kan ströva omkring och se hur arbetet fortskrider. Ni kanske träffar Fornverkstans medlemmar iklädda nutida arbetskläder!

Under Järnåldersdagarna 21-24 juli kommer vi ta entré och då är gården befolkad av järnåldersmänniskor. Huset kommer att vara öppet och lekvallen på plats. Vi kommer att ha guidningar, workshops bl a i att slå rep och fläta band samt försäljning av pärlor och hantverk.

Nu jobbar vi också med allt det som ska vara på plats inför framtiden.

Vatten och el skall installeras. Vi ska bygga entré och toalett. Taket ska repareras. Hela området ska hägnas in och en del av de inre ris- och fläthägnaderna ska flyttas och förbättras. Husets innerväggar ska färdigställas. Det finns fornlämningar från Järnåldern i skogen runt gården. Dessa ska friläggas och göras tillgängliga. Vi kommer under åren framöver utveckla verksamheten till att omfatta hela området.

2021 och vidare fram

När vi slår upp portarna för säsong 2021 ska allt vara som vanligt fast bättre! I framtiden planerar vi ha öppet för allmänheten varje sommar. Då är friluftsmuseet entrébelagt, vilket ger tillgång till en trevlig upplevelse för hela familjen. Huset är öppet, gården befolkad och det finns ett sommarprogram för guidningar, bågskytte, workshops i växtfärgning, repslageri, bandvävning etc.

Gården kommer att vara öppen för gruppbokningar hela året.

Copyright © Alla rättigheter förbehållna

Den här hemsidan använder cookies. Genom att klicka på "Acceptera" godkänner du vår användning av cookies.

Acceptera